پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
عصمت بابا محمدی [پدیدآور اصلی]، حجت احسنی طهرانی[استاد راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه کنترل پذیری، مشاهده پذیری و پایداری سیستم های توسیع یافته مورد بررسی قرار می گیرید. با استفاده از تبدیلات هم ارز متعامد صورت های فشرده ای را معرفی می کنیم که منظم بودن سیستم را مشخص می کند و از روی منظم بودن سیستم، مشاهده پذیری و کنترل پذیری آن را مورد بررسی قرار می دهیم. از آنجا که کار کردن با یک سیستم استاندارد بسیار آسان تر از سیستم توسیع یافته می باشد لذا با استفاده از پس خورد حالت مشتق و گزاره ای سیستم توسیع یافته را به یک سیستم استاندارد تبدیل می کنیم. همچنین در این پایان نامه روشی جدید برای محاسبه ماتریس پس خورد حالت پارامتر خطی با استفاده از تبدیلات تشابهی معرفی می گردد، سپس ماتریس پس خورد حالت با کمترین نرم به گونه ای تعیین می گردد که سیستم پایدار بماند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم های توسیع یافته #پس خورد حالت #منظم بودن #مشاهده پذیری #کنترل پذیری #پایداری #تبدیلات تشابهی #فرم همدم برداری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)