پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
نسیم رمرودی [پدیدآور اصلی]، حجت احسنی طهرانی[استاد راهنما]
چکیده: مسئله ی مقدار ویژه معکوس در بسیاری از علوم مثل طراحی کنترل، ژئوفیزیک، نظریه مدار، طیف سنج مولکولی کاربرد دارد. یکی از مهمترین کاربردهای این مسئله، استفاده از آن در مبحث تخصیص مقدار ویژه در نظریه کنترل است. به دلیل اهمیت این مبحث در علوم مهندسی، در این پایان نامه ارتباط مسئله تخصیص مقدار ویژه با مسئله ی مقدار ویژه معکوس ماتریسی مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با ارائه روشی جدید برای حل مسئله ی تخصیص مقادیر ویژه، آن را روی سیستم های دینامیکی خطی توسیع یافته، تأخیرزمانی، دو بعدی راسر و مرتبه بالا بررسی می کنیم. در این روش، با در نظر گرفتن مقادیر ویژه در ناحیه پایداری و با استفاده از قضایای ارائه شده در روش مسئله مقدارویژه معکوس، ماتریس حلقه بسته با پسخورد خروجی را به گونه ای می یابیم که دارای همان مقادیر ویژه ی از قبل تعیین شده در ناحیه پایداری باشد. همچنین این روش را با روش ارایه شده توسط دکتر کرباسی و سعادتجو که در آن از تبدیلات تشابهی استفاده میشود مقایسه میکنیم. مهمترین مزیت این روش حذف معادلات غیر خطی است. در پایان، نتایج این روش جدید به صورت مثالهای عددی و نمودارهای پایداری ارائه گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مسئله ی مقدار ویژه معکوس #تخصیص مقادیر ویژه #کنترل پذیری #سیستم خطی با پسخورد خروجی #سیستم توسیع یافته #سیستم با تأخیر زمانی #سیستم دوبعدی راسر #سیستم مرتبه بالا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)