پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
پروانه جمالی [پدیدآور اصلی]، حجت احسنی طهرانی[استاد راهنما]، مهدی قوتمند [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه قصد داریم سیستم‌های تأخیری را با استفاده از روش تجزیه‌ی تأخیر پایدار کنیم.با استفاده از تجزیه، فاصله زمانی تأخیر به دو بازه نابرابر توسط پارامتر α تنظیم می‌شود. یک تابع لیاپانوف-کراسوفسکی وابسته به تأخیر جدید برای بدست آوردن نامساوی ماتریسی خطی تعریف می‌کنیم که این منجر به کاهش محافظه کاری روی بیشترین کران بالای تأخیر زمانی می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم تأخیر زمانی #روش لیاپانوف مستقیم #روش لیاپانوف-کراسوفسکی #روش لیاپانوف-رازومیخین #نامساوی ماتریسی خطی #فرم همدم برداری #ناورداهای کرونکر #فاصله تأخیر متغیر با زمان #پایداری مجانبی #پایداری وابسته به تأخیر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)