پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
زیبا ارجمندزاده [پدیدآور اصلی]، حجت احسنی طهرانی[استاد راهنما]، سهراب عفتی [استاد مشاور]
چکیده: در چند دهه اخیر سیستم های دو بعدی مورد تحقیق و پژوهش بسیاری از دانشمندان قرار گرفتند. این سیستم ها کاربردهای فراوانی در علوم مختلف دارند که از آن جمله می توان به پردازش فرایندهای تصویری، مدل سازی فرایندهای فیزیکی و شبیه سازی رباط ها اشاره نمود. از زمانی که این سیستم ها معرفی شدند دانشمندان بسیاری مدل های متنوعی را برای این سیستم ها ارائه دادند که معروفترین این مدل ها عبارتند از: مدل راسر (1975) و فورناسینی (1978) و مارکسینی (1976) و کورک (1996) و،... به دلیل عمومیتی که مدل راسر نسبت به سایر مدل ها دارد ما مبنای کار خود را در این پایان نامه مدل راسر قرار می دهیم. در این پایان نامه سیستم های دو بعدی خطی گسسته زمانی توصیف شده توسط مدل راسر و پایداری این سیستم ها را مورد بررسی قرار داده، سپس ماتریس پس خورد حالت بهینه زمانی را محاسبه می کنیم. روش جدیدی که در این پایان نامه ارائه گردیده به این صورت است که ابتدا با استفاده از ماتریس هایی که جزو مفروضات مساله می باشند یک ماتریس افزوده تشکیل داده، سپس با استفاده عملیات سطری مقدماتی و ستونی نظیر ماتریس افزوده را به فرم استاندارد اشلون و سپس همدم برداری تبدیل کرده، نهایتا با استفاده از فرم همدم برداری ماتریس پس خورد حالت بهینه زمانی را برای سیستم دوبعدی محاسبه می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل راسر #پایداری #سیستم های کسری #فرم استانداررد اشلون #فرم همدم برداری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)