پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1393
پدیدآورندگان:
سجاد شجاع مجیدآباد [پدیدآور اصلی]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد راهنما]، [استاد مشاور]
چکیده: در این رساله، طراحی کنترل کننده های مد لغزشی مرتبه- کسری غیرمتمرکز بر روی سیستم های غیرخطی مقیاس- بزرگ در حضور عدم قطعیت ها و برهم کنش های بین زیرسیستم ها مورد مطالعه قرار می گیرد. کنترل-کننده های پیشنهادی برای هر دو دسته سیستم های مرتبه- کسری و مرتبه- صحیح توسعه داده شده اند. در ابتدا، دو سیستم مقیاس- بزرگ مرتبه- کسری با مشتقات کسری متفاوت در نظر گرفته شده و دو قانون کنترلی مقاوم با سطوح لغزش متفاوت و جدید پیشنهاد شده اند. همچنین، یک سیستم قدرت چند- ماشینه به عنوان سیستم مقیاس- بزرگ مرتبه- صحیح انتخاب شده و پایدارساز زاویه قدرت با سطح لغزش غیرخطی جدیدی برای آن پیشنهاد می گردد. همچنین، برای سنکرون سازی و حفظ ولتاژ پایانه ژنراتورهای سیستم قدرت چند- ماشینه به صورت همزمان، ساختار ترکیبی مناسبی بکار گرفته شده است. همه کنترل کننده-های پیشنهادی با فرض معلوم بودن کران بالای برهم کنش بین زیرسیستم ها و عدم قطعیت ها طراحی شده اند. اما تعیین این کران برای سیستم مقیاس- بزرگ امری مشکل و پیچیده است. بنابراین در ادامه، یک تقریبگر فازی با ساختار تطبیقی برای تخمین جملات برهم کنش و عدم قطعیت ها بکار گرفته شده است. به دلیل اینکه تقریبگر فازی- تطبیقی برخی از متغیرهای حالت زیرسیستم های همسایه را به عنوان ورودی خود بکار می گیرد، این روش کنترل مد لغزشی مرتبه- کسری شبه- غیرمتمرکز نامیده می شود. برای همه کنترل-کننده های ارایه شده، پایداری سیستم حلقه- بسته بسته به نوع دینامیک سطح لغزش به وسیله قضایای پایداری مرتبه- کسری یا مرتبه- صحیح بررسی شده است. در نهایت، شبیه سازی های جامعی به منظور نشان دادن قابلیت کنترل کننده های پیشنهادی ارایه شده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم های غیرخطی مقیاس- بزرگ #راهبرد های کنترل غیرمتمرکز و شبه- غیرمتمرکز #پایداری مرتبه- کسری #کنترل مد لغزشی مرتبه- کسری #کنترل مد لغزشی مرتبه- کسری غیرخطی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)