پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سینا مهدی پور پیربازاری [پدیدآور اصلی]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]، علیرضا الفی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان‌نامه ابتدا مدل‌سازی و تخمین پارامتر های موتور جریان مستقیم مدل C 4713-60112 ساخت شرکت بوهلر به دو صورت مرتبه صحیح و کسری انجام شده و نتایج آن ها با نتایج حاصل از داده های واقعی گرفته شده از رمزگذار موتور مورد نظر مقایسه می گردد. سپس دو جبرانساز پیش فاز مرتبه صحیح و کسری برای کنترل سرعت به منظور دست‌یابی به اهداف کنترلی مطلوب، برای مدل مرتبه کسری طراحی می شود. نتایج مدل سازی نشان می دهد که مدل مرتبه کسری تفاوت چندانی با مدل مرتبه صحیح ندارد. از سوی دیگر استفاده از کنترل کننده مرتبه کسری باعث بهبود عملکرد و همچنین مقاوم تر شدن آن در مقابل تغییرات بهره گشته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مرتبه کسری #شناسایی سیستم #شناسایی سیستم های مرتبه کسری #جبران ساز پیش فاز مرتبه کسری #موتور جریان مستقیم (DC)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)