پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
عفت خوش کلام یامی [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]
چکیده: امروزه با کاهش تدریجی منابع انرژی فسیلی، توجه بسیار زیادی به منابع تجدیدپذیر انرژی شده است. این در حالی است که استفاده روزافزون از ادوات غیرخطی و بارهای نامتعادل مشکلات جدی از قبیل هارمونیک و جریان های نامتعادل در کیفیت توان سیستم قدرت ایجاد کرده است. با توجه به اینکه می توان از اینورترهای متصل به شبکه بصورت فیلتر اکتیو استفاده کرد، در این تحقیق تکنیکی ارائه شده است که تولید انرژی تجدیدپذیر متصل به شبکه و فیلتراکتیو توان را ترکیب می کند. چنین سیستم هایی با عملکرد دوگانه هم نیاز به تولید توان را مرتفع می کنند و هم مشکل روبه رشد آلودگی هارمونیکی و مشکل توان راکتیو سیستم توزیع را بهبود می بخشند. در این تحقیق پس از بررسی انواع ساختارهای اینورتر چهار سیمه، اینورتر چهار سیمه سه شاخه با خازن سر وسط انتخاب شده و کنترلر مناسب جهت رسیدن به اهداف کنترلی مورد نظر طراحی شده است. نتایج شبیه سازی روش پیشنهادی در نرم افزار MATLAB نشان می دهد که علاوه بر تزریق توان منبع تجدیدپذیر به شبکه، هارمونیک های جریان بار به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که جریان سیم خنثی به میزان قابل توجهی کاهش یافته و ضریب توان شبکه بهبود می یابد. جهت بهبود عملکرد فیلتر در شرایط گذرای ناشی از تغییر بار، از فیلتر پایین گذر مبتنی بر تبدیل موجک در کنترلر طراحی شده، استفاده می گردد. مطابق با نتایج شبیه سازی، با استفاده از کنترلر مبتنی بر تبدیل موجک پاسخ زمانی فیلتر به میزان قابل توجهی بهبود یافته و تأخیر فیلتر در شرایط گذرا حدود 60% کاهش می یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جبران سازی هارمونیک های جریان #جبران سازی جریان سیم خنثی #کنترل یکپارچه #منابع تجدیدپذیر متصل به شبکه #تبدیل موجک #بهبود عملکرد فیلتر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)