پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
علی معصومی [پدیدآور اصلی]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد راهنما]
چکیده: امروزه با توجه به پیشرفت فن آوری و مکانیزه شدن سیستم های مورد استفاده، نیاز به انرژی الکتریکی روز به روز بیشتر می شود؛ از آنجا که منابع سوخت فسیلی در نهایت به انتها خواهد رسید و از سویی آلودگی محیط افزایش می یابد نیاز به انرژی های تجدیدپذیر حس می شود. یکی از انرژی-های تجدیدپذیر، انرژی حاصل از باد می باشد که تقریبا به صورت مداوم در دسترس قرار دارد. استفاده از این انرژی نیازمند سیستم توربین بادی می باشد. از آنجایی که سیستم های الکتریکی مورد استفاده طبق ولتاژ و فرکانس خاصی کار می کنند، نیاز است توان تولید شده توسط توربین بادی کنترل شده و آن را برای سیستم مورد استفاده مهیا کند. در این پایان نامه یک کنترل کننده جدید با استفاده از اپراتورهای مرتبه کسری برای سیستم اینورتر سه فاز توربین بادی متصل به شبکه طراحی شده است. که برای کنترل این اینورتر از مدولاسیون پهنای پالس بردار فضایی، معادلات پارک وکنترل کننده مرتبه کسری استفاده شده است. با استفاده از این کنترل کننده کارایی سیستم و مقاوم بودن آن در برابر تغییر پارامترها بیشتر شده است. نتایج شبیه سازی های ارائه شده صحت بهبودی فوق را تائید می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توربین بادی #اینورتر متصل به شبکه #حلقه کنترل جریان #حلقه کنترل ولتاژ #کنترل کننده مرتبه کسری #کنترل کننده مرتبه صحیح

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)