پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
علی امیرپرست [پدیدآور اصلی]، حسین قلی زاده نرم[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه یک کنترل‌کننده‌ی دو حلقه‌ای مبتنی بر تکنیک تنظیم‌گر مربعی خطی LQR برای اینورتر افزاینده‌ی دو طرفه طراحی می‌شود. تبدیل ولتاژ DC به یک ولتاژ AC افزایش‌یافته تنها در یک مرحله از مزایای این اینورتر می‌باشد. از معایب این اینورتر می‌توان به میرایی ضعیف آن در حالت متصل به شبکه و متصل به بار مقاومتی و سلفی-مقاومتی اشاره کرد. این اینورتر از دو مبدل DC-DC افزاینده تشکیل می‌شود که با چرخه‌ی وظیفه‌ی متغیر بازمان کار می‌کند. به جهت طراحی کنترل کننده از یک مدل‌سازی به نام مدل میانگین تعمیم‌یافته جهت استخراج یک سیستم خطی نامتغیر بازمان از سیستم غیرخطی این اینورتر استفاده می‌شود. در این پژوهش، یک کنترل‌کننده‌ی دو حلقه‌ای به جهت ردیابی ولتاژ مرجع و افزایش میرایی مبتنی بر تکنیک تنظیم‌گر مربعی خطی و مدل میانگین تعمیم‌یافته طراحی می‌شود. حلقه‌ی داخلی دربرگیرنده‌ی فیدبک حالت است و افزایش میرایی را در پی دارد. ساختار کنترل‌کننده‌ی حلقه‌ی خارجی نیز با توجه به فرکانس اغتشاش واردشده و همچنین فرکانس مرجع طراحی می‌شود. ضرایب کنترل‌کننده‌های هر دو حلقه با تکنیک تنظیم‌گر مربعی خطی طراحی می‌شود. برای هدف تزریق توان به شبکه نیز یک حلقه‌ی سوم نیز به این کنترل‌کننده جهت کنترل فاز ولتاژ خروجی اینورتر و همچنین تنظیم مرجع ولتاژ برای حلقه‌ی میانی طراحی می‌شود. نتایج شبیه‌سازی‌ها و مقایسه‌ی صورت گرفته بین کنترل‌کننده‌ی پیشنهادی و کنترل‌کننده‌ی مد لغزشی نشان‌دهنده‌ی عملکرد مناسب کنترل‌کننده‌ی پیشنهادی بر روی اینورتر افزاینده در حالت جدا از شبکه و متصل به شبکه است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اینورتر افزاینده‌ی دیفرانسیلی #مدل‌سازی میانگین تعمیم‌یافته #تنظیمگر مربعیخطی (LQR) #اینورتر جدا از شبکه #اینورتر متصل به شبکه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)