پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
پریسا هوشمند [پدیدآور اصلی]، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد راهنما]
چکیده: به خوبی با اصل عدم قطعیت هایزنبرگ که اساس مکانیک کوانتومی را تشکیل می‌دهد، آشناییم. اصلی که از خواص موجی ذرات رونمایی می‌کند و نشان می‌دهد کمیت‌هایی که با یک دیگر جابجا نمی‌شود هم‌زمان قابل اندازه‌گیری نخواهند بود. می‌دانیم که بسیاری از فرضیات و اصول فیزیکی با گذشت زمان اصلاح و یا نقض شده است، مشاهده ‌شده است که اصل عدم قطعیت هایزنبرگ نیز نیاز به اصلاح شدن دارد و در انرژی‌های بالا عدم قطعیت هایزنبرگ حالت حدی از اصل عدم قطعیت تعمیم‌یافته می‌شود.‌ هنگامی‌که انرژی افزایش می‌یابد اثر گرانشی ظاهر می‌شود و از یک کم‌ترین مقدار طول ممکن خبر می‌دهد. عدم قطعیت تعمیم‌یافته (GUP) باعث بازنگری درمکانیک کوانتومی و ضرورت استفاده از مکانیک کوانتومی تعمیم‌یافته شده است و یکی از به روزترین موضوعات مورد توجه فیزیک‌دانان در سه دهه‌ی اخیر است‌. این پایان‌نامه نیز بر اساس مطالعه‌ی ذرات نسبیتی و غیر نسبیتی در مکانیک کوانتوم تعمیم‌یافته نوشته ‌شده است. در این پایان نامه روابط عدم قطعیت تعمیم‌یافته را به سه بعد تعمیم داده‌ایم، تغییرات زمانی سیستم نوسانی و خواص ترمودینامیکی سیستم‌های نوسانی N ذره‌ای را در حضورپدیده‌ی طول کمینه بازنگری کرده‌ایم. همچنین به بررسی و مطالعه‌ی روابط در حوزه‌ی فیزیک هسته‌ای پرداخته‌ایم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#طول کمینه #اثر گرانشی #اصل عدم قطعیت تعمیم‌یافته #مکانیک کوانتوم تعمیم‌یافته

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)