پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
مسعود کرمی [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]، جعفر فتحعلی[استاد مشاور]
چکیده: مدل های مکانیابی در اصل با مکانیابی دفاتر، تاسیسات و دیگر واحدهای صنعتی و غیر صنعتی سر و کار دارد. یک شاخه ی تئوری مکانیابی با تعیین محل واحدهای تجاری و غیر تجاری که در یک فضای رقابتی فعالیت می کنند در ارتباط است.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#P-میانه #مسائل مکانیابی رقابتی #مدل گرانشی #اصل هاف #مکانیابی و تخصیص

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)