پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
زهرا پارسائی تبار [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]، داود شاهسونی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه از توابع B-اسپلاین درجه 3 برای حل عددی رده ای از مسائل مقدار مرزی تکین خطی و غیرخطی، دستگاه مسائل مقدار مرزی مرتبه دوم خطی و مسائل مقدار اولیه تکین خطی و غیرخطی استفاده شده است. در نقطه تکین ابتدا معادلات را تغییر داده و سپس با استفاده از روش B-اسپلاین حل می کنیم. در مسائل غیرخطی با استفاده از روش شبه خطی سازی ابتدا مساله را خطی کرده و مساله بدست آمده را با روش B-اسپلاین حل می کنیم. جهت بررسی کارائی روش ارائه شده در این پایان نامه، طی ارائه چند مثال، جواب های تقریبی روش B-اسپلاین را با جواب های دقیق و همچنین با جواب های حاصل از سایر تقریب ها نظیر روش های هوموتوپی و تفاضلات متناهی، مورد مقایسه قرار داده ایم
کلید واژه ها (نمایه ها):
#B-اسپلاین #معادلات دیفرانسیل معمولی #مسائل مقدار مرزی تکین #مسائل مقدار اولیه #دستگاه مسائل مقدار مرزی مرتبه دو #معادلات لن-آمدن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)