پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محمود سعیدی فر [پدیدآور اصلی]، سید رضا حجازی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه سعی کنیم تا روشی عمومی برای یافتن جواب عمومی معادلات دیفرانسیل با استفاده از اصل برهمنهی غیرخطی و روش وی - نورمن و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل، بیان کنیم. در فصل یک مفاهیم و تعاریف پایه که مورد نیاز هستند را توضیح می دهیم. در فصل دوم ابتدا تعریف امتداد را بیان می کنیم و سپس امتداد میدانهای برداری و عمل گروه با مثالهایی از آنها شرح داده شده است. بخشهای بعدی از این فصل شامل تعریف ناورداهای دیفرانسیلی و برخی روشها برای محاسبه آنها می باشد. در فصل سوم، مسئله ی کاهش یک معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم به معادله دیفرانسیل ریکاتی مرتبه اول را بازبینی می کنیم، در بخشهای دیگر این فصل روشی را که توسط وی - نورمن برای تعیین جوابهای معادلات دیفرانسیلی توسعه داده شده بود را توضیح می دهیم و این روش را برای بررسی معادله دیفرانسیل ریکاتی به کار می بریم. اصل برهمنهی برای دستگاه معادلات دیفرانسیل مرتبه اول در فصل چهارم مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اصل برهمنهی غیرخطی #معادلات دیفرانسیل ریکاتی #معادلات دیفرانسیل #تقارنهای معادلات دیفرانسیل #روش وی - نورمن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)