پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فاطمه حسین پور [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: به دلیل وجود اثرات مخرب شیمی درمانی وتعدیل شدن اثر آن به‌واسطه ایجاد مقاومت دارویی، به دنبال راهی برای شبیه‌سازی رفتار سلول‌های سرطانی در مواجه با سیستم ایمنی بدن، سلول‌های سالم و داروها هستیم تا به کمک آن تیم پزشکی بتواند مؤثرترین ترکیب دارویی را برای بیماران سرطانی پیدا کند. در این پایان‌نامه، یک مدل ریاضی سرطان با پارامترهای مجهول را ارائه می‌دهیم. سپس به بررسی آشوب و کنترل بهینه در این مدل‌ ریاضی سرطان می‌پردازیم، آنالیز پایدارسازی خطی این مدل در وضعیت تعادل زیستی شدنی را مورد بحث قرار داده، محدوده‌ی پارامترهای سیستم را که موجب رفتار آشوبناک می‌شوند، پیدا می‌کنیم و تخمینی از پارامترهای مجهول سیستم ارائه می‌دهیم. این پایان‌نامه در پنج فصل تدوین شده‌است. در فصل اول تعاریف مقدماتی از سیستم‌های دینامیکی و مفاهیمی که در فصل‌های بعدی مورد نیاز است را به اختصار بیان می‌کنیم. در فصل دوم یک نگاه کلی به نظریه آشوب و کنترل سیستم‌های آشوبناک خواهیم داشت. در فصل سوم نگاه کوتاهی به مسائل کنترل بهینه وشرایط بهینگی آن خواهیم داشت. در فصل چهار یک مدل ریاضی سرطان با پارامترهای مجهول را در بیان کرده و به حل عددی آن می‌پردازیم و در فصل پنجم نتیجه‌گیری می‌کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آشوب #اصل مینیمم پونتریاگین #اصل پایداری لیاپانوف #مدل‌سازی ریاضی سرطان #کنترل بهینه #مسأله کنترل بهینه غیرخطی.

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)