پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
رضوان کرمی [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه رده‌ای از مسائل کنترل بهینه غیرخطی با قیدهای مساوی و نامساوی را در نظر می‌گیریم و یک روش جدید بر اساس توانایی شبکه‌های عصبی مصنوعی در تقریب تابع ارائه می‌دهیم تا جواب مساله کنترل بهینه را بدست آوریم. برای انجام این کار سعی می‌کنیم شرایط هامیلتونین را بر پایه‌ی اصل مینیمم پونتریاگین ‎PMP تقریب بزنیم، سپس بوسیله‌ی ساختن تابع خطا که شامل همه‌ی شرایط پونتریاگین است، یک مساله بهینه سازی نامقید را تعریف می‌کنیم. در تابع خطای پیشنهاد شده، از جواب‌های آزمایشی برای تابع مسیر، تابع کنترل و ضرایب لاگرانژ استفاده می‌کنیم. این جواب‌های آزمایشی بوسیله‌ی نرون‌ها ساخته می‌شوند. بنابراین، تابع خطا را که شامل وزن همه‌ی جواب‌های آزمایشی است را مینیمم می‌کنیم. با جایگذاری مقادیر بهینه وزن‌ها در جواب‌های آزمایشی، تابع بهینه مسیر، تابع بهینه کنترل و همچنین ضرایب بهینه لاگرانژ را بدست می‌آوریم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل بهینه #اصل مینیمم پونتریاگین #شبکه‌های عصبی #بهینه سازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)