پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
بهاره حسین نیای حسن کیاده [پدیدآور اصلی]، حجت احسنی طهرانی[استاد راهنما]، علی مس فروش [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، یافتن ماتریس پسخورد حالت را برای مسئله تخصیص مقادیر ویژه جزئی شرح می دهیم. مسئله ثابت نگه داشتن یک بخش از طیف ماتریس حلقه باز سیستم خطی با کنترل پسخورد حالت و خارج کردن باقیمانده طیف را مسئله تخصیص مقدار ویژه جزئی می نامند. اصل این مسئله برای سیستم هایی به کار می رود که به طور کامل پایدار نیستند و تعدادی از مقادیر ویژه طیف حلقه باز، که تنها همین مقادیر نیاز به تخصیص دوباره دارند، در ناحیه پایداری قرار ندارند. از آنجایی که این مسئله در نظریه کنترل و بهینه سازی از اهمیت بالایی برخوردار است، روش های گوناگونی برای حل آن ارائه شده است که در ابتدای این پایان نامه برخی از آنها مورد بررسی قرار گرفته است. به اختصار روش به کار برده شده در این پایان نامه به گونه ای است که با استفاده از بردارهای ویژه سمت چپ وابسته به مقادیر ویژه ناپایدار ، مسئله را به یک مسئله تخصیص مقدار ویژه تبدیل می کنیم و با کاربرد تبدیلات تشابهی در سیستم های کنترل خطی، ماتریس پسخورد حالتی را محاسبه می کنیم که مقادیر ویژه مورد نظر را به سیستم حلقه بسته اختصاص می دهد. از آنجایی که مینیمم سازی نورم ماتریس پسخورد حالت در بهینه سازی سیستم کنترل خطی، دارای اهمیت فراوانی است، با استفاده از روش پیشنهادی و گراف انتقال حالت، ماتریس پس خورد حالتی را به دست می آوریم که دارای کمترین نورم است. در ادامه نیز روشی نو برای یافتن ماتریس پسخورد حالت پارامتری غیر خطی ارائه می دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پایداری #تخصیص مقادیر ویژه جزئی #ماتریس پسخورد حالت #تبدیلات تشابهی #گراف انتقال حالت #مینیمم نورم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)