پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
راضیه تاجیک [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه یک روش جدید براساس توانایی‌های شبکه عصبی مصنوعی برای کنترل سیستم‌های آشوبناک ارائه می‌دهیم. برای این کار شرایط همیلتونین را براساس اصل مینیمم پونتریاگین (PMP) تقریب میزنیم. تابع خطارا که شامل همه‌ی شرایط پونتریاگین است را معرفی می‌کنیم. در تابع خطای پیشنهاد شده، از جواب‌های آزمایشی برای تابع مسیر، تابع کنترل و ضرایب لاگرانژ استفاده می‌کنیم. این جواب‌های آزمایشی به وسیله نرون‌ها ساخته می‌شوند. بنابراین، تابع خطا را که شامل وزن همه‌ی جواب‌های آزمایشی است را مینیمم می‌کنیم. با جایگذاری مقادیر بهینه وزن‌ها در جواب‌های آزمایشی، مسیر بهینه و کنترل بهینه را بدست می‌آوریم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم دینامیکی #آشوب #سیستم آشوبناک #شبکه‌های عصبی #مساله برنامه‌ریزی غیرخطی #کنترل بهینه #اصل مینیمم پونتریاگین #شرایط لازم بهینگی #کنترل بهینه کسری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)