پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
سمیه دهنوئی [پدیدآور اصلی]، محمدهادی نوری اسکندری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، مسائل برنامه‌ریزی کسری خطی و غیرخطی زمان-پیوسته را در نظر می‌گیریم. این مسائل شامل یک معادله دینامیکی و یک تابع هدف است که تابع هدف نسبت دو کسر به شکل انتگرال می‌باشد. ابتدا رهیافت دینکل باخ برای مسائل برنامه‌ریزی کسری خطی زمان-پیوسته مطرح می‌شود. با این رهیافت می‌توان مساله را از شکل کسری خارج کرد و به مسائل کنترل بهینه معادلی تبدیل کرد که شامل یک پارامتر است. سپس یک روش تکراری بر اساس موجک‌ها برای حل این مسائل پیشنهاد شده است. در ادامه یک رهیافت بهینه‌سازی سراسری برای حل رده‌ای از مسائل برنامه‌ریزی کسری غیرخطی ارائه می‌شود. نهایتا یک روش شبه‌طیفی جدید برای حل این مسائل در شکل کلی پیشنهاد می‌کنیم و با مثال‌های عددی کارایی روش را نشان می‌دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برنامه‌ریزی کسری خطی #برنامه‌ریزی کسری غیرخطی #رهیافت بهینه‌سازی سراسری #رهیافت دینکل باخ #روش شبه‌طیفی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)