پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فاطمه محمودی [پدیدآور اصلی]، مهدی قوتمند [استاد راهنما]، علی مس فروش [استاد راهنما]، علیرضا ناظمی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه با استفاده از چندجمله ای های چبیشف و لژاندر حل عددی معادلات انتگرال ولترا-فردهلم پرداخته شده است. روش شبه طیفی براساس ماتریس انتگرال برای حل معادلات انتگرال و معادلات انتگرال-دیفرانسیل ارائه می شود. جواب معادلات انتگرال و معادلات انتگرال-دیفرانسیل در نقاط هم محلی به دست می آید. سپس یک روش موثر و پایدار برای محاسبه ماتریس انتگرال شبه طیفی از طریق رابطه بازگشتی ماتریس های انتگرال لژاندر ارائه می شود. علاوه براین آنالیز همگرایی روش در هر دو فضای L^2 و L^infty توسط یک معادله انتگرال خطی ارائه می گردد و سرعت همگرایی با نتایج عددی نشان داده می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معادلات انتگرال #معادلات انتگرال-دیفرانسیل #چندجمله ای لژاندر #چندجمله ای چبیشف #روش شبه طیفی #نقاط هم محلی #ماتریس انتگرال شبه طیفی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)