پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
امید قدس [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، محسن اصیلی[استاد مشاور]
چکیده: در دهه های اخیر یکی از بزرگترین دغدغه های دولت ها محدود بودن ذخایر سوخت فسیلی و تجدید ناپذیر بودن آنها بوده است. لذا همه دولت ها سعی بر این دارند تا حد زیادی در مصرف سوخت های فسیلی صنایع خود صرفه جویی نموده و رو به استفاده از انرژی های پاک، رایگان و تجدیدپذیر بیاورند. انرژی باد یکی از این انرژی ها بوده که بسیار مورد توجه صنعت برق به منظور تولید توان الکتریکی در سطح بالا قرار گرفته است. در این پایان نامه، از یک مدل بهینه سازی تصادفی برای برنامه ریزی مشارکت واحدها جهت تعیین زمانبندی تولید توان ساعتی هر واحد استفاده شده است. این برنامه ریزی با توجه به قیود واحدها و محدودیت توان عبوری خطوط انجام شده است. در این پروژه، احتمال میزان وزش باد به صورت تابع احتمال توزیع نرمال فرض شده و به صورت درخت سناریو مدل می شود. احتمال هر سناریو و ارزش بار از دست رفته نیز در تابع هدف وارد می شود. همچنین در این پروژه برنامه ریزی مشارکت واحدها با توجه به عدم قطعیت تولید توان بادی و بار با استفاده از بهینه سازی فازی اجرا شده و نتایج مورد تحلیل قرار گرفته است. علاوه بر این در این پروژه به بررسی تاثیر حضور تولید توان بادی در میزان کاهش آلودگی نیروگاه های حرارتی پرداخته شده است. روش برنامه ریزی چندمنظوره برای درنظر گرفتن توابع هدف هزینه و انتشار آلاینده ها پیشنهاد شده است. برنامه‌ریزی مشارکت واحدها با معیار امنیت تصادفی برروی یک شبکه سه شینه و برروی شبکه ی IEEE-RTS موردآزمایش قرار گرفته است. برنامه ریزی مشارکت واحدها با هدف کاهش همزمان هزینه ی بهره برداری و آلودگی تولیدی واحدهای حرارتی برروی شبکه‌ی30 شینه و شبکه ‌IEEE-RTS اجرا شده است. همچنین نتایج برنامه ریزی با استفاده از بهینه سازی فازی نیز برروی شبکه‌ی30 شینه ی IEEE اجرا و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج خاصل از شبیه سازی ها بیانگر قابلیت بهتر روشهای ارائه شده در مقایسه با روشهای قبلی می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتشار آلودگی #برنامه‌ریزی خطی-عددصحیح آمیخته #برنامه ریزی چندهدفه #بهینه سازی تصادفی #بهینه سازی فازی #ذخیره برنامه-ریزی مشارکت واحدها.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)