پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
آیلر کسلخه [پدیدآور اصلی]، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، مساله ی جریان ماکسیمم در شبکه های فازی مورد بررسی قرار گرفته است. در مساله ی جریان ماکسیمم، هدف ارسال بیشترین مقدار جریان از راس مبدا به راس مقصد در یک شبکه با در نظر گرفتن این محدودیت که جریان در هیچ کمانی نمیتواند از ظرفیت آن کمان فراتر رود، میباشد. ابتدا، با بیان تاریخچه ی موضوع، مساله ی جریان ماکسیمم در شبکه های قطعی بیان و الگوریتم فورد و فالکرسون تشریح شده است. فصل دوم اختصاص به تعریف شبکه های فازی و عملیات مربوط به اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه ای دارد. سپس الگوریتمی برای حل مسایل جریان ماکسیمم در شبکه های فازی بیان میشود. در نهایت به حل مساله ی جریان ماکسیمم به روش برنامه ریزی خطی فازی می پردازیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جریان ماکسیمم فازی #شبکه های فازی #اعداد فازی #جریان فازی #مساله ی جریان ماکسیمم فازی #برنامه ریزی خطی فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)