پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
شیوا نمازی [پدیدآور اصلی]، الهام دسترنج[استاد راهنما]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]
چکیده: ریسک یکی از دغدغه های مهم سرمایه گذار است. اصولا هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است که هیچ گاه نمی توان آن را کاملا حذف کرد و تنها راه ممکن مدیریت آن است. در این پایان نامه، روش مینیمم سازی موضعی ریسک را برای مینیمم کردن ریسک سبد تحت یک مدل رژیم-سوئیچینگ مارکوف زمان پیوسته بررسی می کنیم. در اینجا فرض می کنیم سرمایه گذار فقط در بازار پول و سهام می تواند سرمایه-گذاری کند و فرایند قیمت سهام از مدل رژیم-سوئیچینگ مارکوف حرکت براونی هندسی تبعیت می کند. نرخ بهره، نرخ رانش و تلاطم قیمت سهام با زنجیر مارکوف زمان پیوسته مدل بندی شده است. پس از قیمت-گذاری اختیارمعامله های اروپایی در این بازار، استراتژی بهینه را به طور یکتا مشخص می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رژیم سوئیچینگ #فرایندهای پرش-انتشار #تلاطم تصادفی #مینیمم سازی موضعی ریسک #قیمت گذاری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)