پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
زینب یاسینی [پدیدآور اصلی]، الهام دسترنج[استاد راهنما]، محمد میرباقری جم[استاد راهنما]، سید رضا حجازی[استاد مشاور]
چکیده: در این رساله، به قیمت‌گذاری اختیار معامله توان تحت مدل رژیم سوئیچینگ از طریق حل معادله دیفرانسیل جزئی زمان کسری پرداخته شده‌ است. در ادامه به‌ عنوان نمونه، قیمت‌گذاری اختیار معامله توان روی شاخص مثقال طلا به ‌عنوان دارایی پایه تحت مدل ذکر شده انجام شده ‌است. بدین منظور اطلاعات 2 سال اخیر شاخص مثقال طلا در بازار بورس ایران استخراج شده و قیمت‌گذاری با مشاهده داده‌ها از ابتدای سال 1397 انجام گرفته است. در پایان نشان داده شده ‌است که مدل معرفی شده نوسانات بازار را کنترل می‌کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رژیم سوئیچینگ #زیر فضای ناوردا #قیمت‌گذاری اختیار معامله توان #اختیارمعامله اروپایی #معادله دیفرانسیل جزئی زمان کسری.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)