پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فائزه شکری [پدیدآور اصلی]، الهام دسترنج[استاد راهنما]
چکیده: قیمت گذاری اختیار معامله از مهم ترین مفاهیم در اقتصادهای مالی و در نتیجه، در ریاضیات مالی است. در حالت خاص، فرآیند براونی کسری به سبب داشتن ویژگی وابستگی دوربرد، برای فرموله کردن دینامیک سهام مناسب است. در این رساله، قیمت اختیار معامله های توان آسیایی هندسی تحت چارچوب فرآیند براونی کسری را ارزیابی می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اختیار معامله ی آسیایی #اختیار معامله ی توان #فرآیند براونی کسری #قیمت گذاری اختیار معامله

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)