پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
زبیده بادودم [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]
چکیده: برای مشاهده چکیده این پایان نامه به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مجموعه احاطه گر مکانی همسایه باز- عدد احاطه گری مکانی همسایه باز - مینیمم امکان درصدی رۀوس برای شبکه گراف های نامتناهی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)