پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مرضیه عباسی [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، مهرداد غزنوی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان‌نامه، یک روش جدید مبتنی بر فرمول‌بندی برنامه‌ریزی خطی ریاضی برای یافتن همه جواب‌های کارا مسأله کوله پشتی دو‌هدفه صفر و یک پیشنهاد می‌شود و تعداد محدودی از مسائل تک‌هدفه را برای پیدا کردن جواب‌های کارای مسأله کوله‌ پشتی دو هدفه صفر و یک حل می‌شود. در پایان الگوریتم‌هایی برای حل مسأله کوله‌پشتی چندهدفه آورده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مسأله کوله‌پشتی دوهدفه صفر و یک #مسأله کوله‌پشتی چندهدفه #بهینه‌سازی کلنی مورچه #جستوجوی پراکنده

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)