پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فاطمه داداشی تنکابنی [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، هادی ناصری [استاد راهنما]، علی ابراهیم نژاد [استاد مشاور]
چکیده: مسائل واگذاری، حمل و نقل و کوتاهترین مسیر از مهمترین و موفق ترین موضوعات در زمینه تحقیق در عملیات و از مسائل برنامه ریزی خطی با ساختار شبکه هستند که در بسیاری از موقعیت ها کاربرد دارند و در ادبیات مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند. در مسائل واگذاری، حمل و نقل و کوتاهترین مسیر استاندارد، یک شاخص هزینه برای هر انتقال در نظر گرفته می شود. در حالی که در بسیاری از موقعیت های حقیقی، شاخص های مختلفی ( هزینه ها و سود های چندگانه ) برای ورودی ها و خروجی های یک مسأله می توان در نظر گرفت. همچنین به دلیل وقوع مکرر این گونه مسائل با ساختار شبکه، نیاز به دستکاری برای توسعه کارآمد آن ها داریم. در این پایان نامه، رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) را برای تعمیم مسائل واگذاری، حمل و نقل و کوتاهترین مسیر به کار میگیریم و سپس هر مسأله تعمیم یافته با چندین شاخص را به مسأله برنامه ریزی خطی کلاسیک هم ارز آن، با یک شاخص کارایی تبدیل می کنیم. مسأله نهایی، به عنوان یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح برای تعیین یک مسأله با حداکثر کارایی ارائه می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل پوششی داده ها (DEA) #کارآیی #مسأله واگذاری #مسأله حمل و نقل #مسأله کوتاهترین مسیر #ورودی و خروجی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)