پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
فاطمه مهربان [پدیدآور اصلی]، مجتبی غیاثی[استاد راهنما]، محمد فتاحی [استاد مشاور]
چکیده: چکیده انرژی زیست توده به عنوان یکی از منابع مهم انرژی‌های تجدید پذیر شناخته‌شده است که تأثیرات مثبتی در اقتصاد، محیط‌زیست و جامعه گذاشته است. با توجه به بحران جهانی انرژی و افزایش روزافزون انتشار گازهای گلخانه‌ای انتظار می رود، استفاده از محصولات زیستی روزبه‌روز افزایش یابد؛ زیرا وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش می‌دهد. تولید سوخت زیستی به طور بالقوه می‌تواند نقش عمده‌ای در ارضای تقاضای انرژی ایفا کند. تقاضای این انرژی در دهه‌های اخیر افزایش یافته است، بنابراین نیاز قابل‌توجهی برای مطالعه کل زنجیره تأمین سوخت زیستی برای ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و همچنین شناخت عوامل مهم در تعیین مسیر مطلوب برای توسعه برنامه‌های تولید سوخت مشاهده می‌شود. به همین منظور در این مطالعه زنجیره تأمین سوخت زیستی از برداشت زیست توده از مزارع تولید زیست توده تا انتقال آن به نیروگاه های تولید انرژی بررسی شده است. زنجیره تامین بررسی شده در این تحقیق تک مرحله ای بوده به طوری که گره اول مزارع به عنوان تامین کننده زیست توده قرار دارند و در گره دوم محل انجام فرایند نهایی یا همان نیروگاه های تولید انرژی قرار گرفته اند. به طور کلی در این پژوهش سعی شده مساله طراحی شبکه زنجیره تامین زیست توده (BSCN ) به روش بهینه‌ای از طریق یک دیدگاه الگوریتمی پیشنهاد شده‌است . الگوریتم پیشنهادی دارای یک فرم بازگشتی است , زیرا پاسخ‌های به‌دست‌آمده در هر تکرار به عنوان مقادیر اولیه برای تکرار بعدی استفاده می‌شوند. در این کار , یک الگوریتم بازگشتی ( RDEA ) ارائه می‌شود، که روش متفاوتی را برای طراحی یک شبکه زنجیره تامین معرفی می‌کند. تصمیمات مکان‌یابی، تخصیص تسهیلات، میزان انتقال بین مکان‌ها، موجودی و هزینه‌ها در زنجیره تأمین مشخص شده است که این کار با استفاده از یک مدل ترکیبی صحیح برنامه ‌نویسی خطی (MILP) انجام شده است. ساختار زنجیره تامین مطلوب زمانی بدست می‌آید که معیار اتمام برآورده شود، و تنها راه‌حل‌های موثر را ارائه دهد، در حالی که به طور همزمان سود کلی را افزایش می‌دهد و همچنین برای تعیین میزان کارایی هر یک از زنجیره ها از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده شده که این کار با کد نویسی در نرم افزار R انجام شده است. به طور خلاصه آنچه از این پژوهش بدست آمده را می‌توان بدین گونه بیان کردکه ازبین 31 استان کشور که کاندید برای احداث نیروگاه زیست توده بوده اند تنها 3 استان از نظر اقتصادی امکان احداث نیروگاه در آنها وجود دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زیست توده #زنجیره تامین زیست توده #ارزیابی عملکرد #تحلیل پوششی داده ها #تحلیل پوششی داده های بازگشتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)