پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
معصومه سادات شریفیان [پدیدآور اصلی]، سید محمد حسن حسینی[استاد راهنما]، رضا شیخ [استاد مشاور]
چکیده: در طول چند دهه گذشته، زنجیره تأمین به یک مسئله اساسی و مهم در بازارجهانی تبدیل شده است. در سراسر دنیا شرکت ها به دلیل عواملی مانند جهانی شدن، تنگاتنگ شدن رقابت بین شرکت ها در بازارهای آشفته، افزایش نوسانات تقاضا، کاهش شدید در ذخایر موجودی، کاهش چرخه حیات محصولات، افزایش سطح برون سپاری فعالیت ها، تغییرات تکنولوژیکی، پاندمی غیرمنتظره و غیره در طبیعت، آشفته تر و آسیب‌ پذیرتر شده‌اند. بنابراین امروزه زنجیره های تامین با چالش ها و تهدید های زیادی از قبیل بحران های اقتصاد جهانی و یا حوادث مواجه هستند که همه این موارد می توانند موجب شکست و وقفه در زنجیره تامین، کاهش رقابت پذیری ورضایت مشتری و در نهایت، کاهش سودآوری شوند. با وجود این شرایط نیاز به تاب آوری و توسعه این مفهوم در زنجیره تامین و به طور خاص زنجیره تامین صنعت دارو که به مراتب از حساسیت بیشتری برخوردار است، افزایش یافته است و همچنین مدیران نیاز به ابزارهایی برای پایش تاب آوری زنجیره تامین شرکت خود نسبت به اختلالات دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی تاب آوری زنجیره تامین در صنعت داروسازی است. برای دستیابی به این هدف مهم در این مطالعه، شاخص های شناسایی شده تاب آوری زنجیره تامین صنعت دارویی با روش PIPRECIA-E وزن دهی شد و با استفاده از روش نوین چند معیاره(FUZZY MARCOS) چهل شرکت فعال درحوزه داروسازی رتبه بندی و ارزیابی گردید. نتایج این پژوهش به مدیران در تجزیه و تحلیل تاب آوری و انتخاب شاخص های اثربخش کاهش اختلال زنجیره تامین، کمک نموده و تصمیم گیری را تسهیل می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زنجیره تامین #تاب آوری #تاب آوری زنجیره تامین #روش نوین چند معیاره فازی #صنعت داروسازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)