پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
فرشید رحمانیان کوشککی [پدیدآور اصلی]، مجتبی غیاثی[استاد راهنما]
چکیده: صنعت گردشگری امری حیاتی برای اقتصادهای کشورها در سراسر جهان است. گردشگری درآمد اقتصاد را افزایش داده؛ هزاران شغل ایجاد کرده و زیرساخت‌های یک کشور را توسعه می‌دهد و سبب تبادل فرهنگی بین کشورها می‌گردد. زنجیره تأمین گردشگری شبکه‌ای از سازمان‌های گردشگری است که محصولات، خدمات مختلف گردشگری، مانند محل اقامت و پرواز برای توزیع و بازاریابی محصولات نهایی گردشگری در یک مقصد خاص گردشگری، ارائه می‌کنند همانند حوزه‌های دیگر اقتصادی، این صنعت نیز هرروزه ظهور رقبای جدید است و جهت سوددهی مستمر، مستلزم آن است که زنجیره تأمین آن مورد ارزیابی و بهینه‌سازی قرار گیرد. این پژوهش با هدف ارزیابی جامع زنجیره تأمین گردشگری در شهر شیراز، به بررسی ساختار زنجیره تأمین گردشگری شهر شیراز و در وهله بعد به ارائه مدلی مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق ارائه جهت ارزیابی زنجیره تأمین گردشگری پرداخت. نتایج بررسی پیکره‌بندی‌های مختلف مدل شبکه عمیق، بیانگر این بود که بهترین میزان خطا در پیکره‌بندی‌های مورد آزمایش مقدار 0.02475 است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: زنجیره تامین #زنجیره تأمین گردشگری #شبکه عصبی عمیق #مدیریت گردشگری #ارزیابی زنجیره تامین #شبکه عمیق.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)