پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
ام البنین ربیعی [پدیدآور اصلی]، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد راهنما]
چکیده: گراف بازه‌ای‏، رده مهمی‌ از گراف‌های اشتراکی و گراف‌های ‏تام‌اند. این نوع گراف‌ها کاربردهای زیادی در موقعیت‌های مختلفی از زندگی واقعی دارند. در فصل اول بعضی از تعاریف و نمادها یادآوری می‌شوند. در فصل دو‏، چند ویژگی موروثی و مشخصه‌های مطرح شده از گیلمور-هافمن و فولکرسون-گراس و لکرکرکر-بولند با شرایط لازم و کافی برای تشخیص گراف بازه‌ای مطرح می‌شود. ‏در‎ فصل سوم ساختار داده‌ای‏ درخت بازه‌ای‏، از گراف بازه‌ای معرفی می‌شود. همچنین با استفاده از ویژگی‌های آن‎‏ مسائلی از گراف بازه‌ای نظیر درخت ۳-فراگیر و محاسبه فاصله بین دو راس از گراف بازه‌ای و محاسبه قطر و مرکز گراف بازه‌ای بیان می‌شود. الگوریتمی برای آن‌ها از مرتبه ‎O(n)‎‏ پیشنهاد می‌شود. در فصل چهارم با مروری از مجموعه‌های فازی‏، گراف اشتراکی فازی از خانواده مجموعه‌های فازی معرفی و مشخصه‌های گراف بازه‌ای از گیلمور-هافمن و مشخصه فولکرسون-گراس بررسی می‌شود. در فصل پنجم مساله ماکزیمم وزن ‏مجموعه مستقل برای گراف بازه‌ای با وزن عدد بازه‌ای مطرح شده و یک الگوریتم از مرتبه O(n‎) برای حل آن ارائه می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گراف بازه‌ای #درخت بازه‌ای #کوتاهترین مسیر #درخت ۳-فراگیر #‏قطر #گراف بازه‌ای فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)