پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
محمود غفاریان مظاهری [پدیدآور اصلی]، مجتبی غیاثی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه ، سازمان ها با بسیاری از مشکلات اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی سر و کار دارند. آنها برای داشتن فعالیتهای پایدار ، نگرانی های زیست محیطی و اجتماعی را در اهداف اقتصادی متعارف درگیر کرده اند. نیروگاه سیکل ترکیبی (CCPP) نمونه خوبی از یک سیستم باز با فرآیندهای چند مرحله ای و فعالیت های بهم پیوسته است. ارزیابی کارآیی CCPPs یک کار پیچیده است زیرا انواع ورودی (خروجی) وجود دارد که به هر مرحله از شبکه وارد می شوند. علاوه بر این ، ممکن است محصولات واسطه ای وجود داشته باشد که توسط همان نیروگاه ها مصرف می شود. ما چنین عواملی را "حلقه" اقدامات میانی می نامیم. برای اندازه گیری کارآیی و پایداری CCPP ها از مدل های تحلیل پوششی داده شبکه ای (NDEA) توسعه داده شده ، استفاده شده است. مدل های ارائه شده جهت ارزیابی کارایی نیروگاه ها و زیر بخش های آنها در فرض CRS (بازده ثابت به مقیاس) و رویکرد های ورودی محور و ورودی / خروجی محور در نظر گرفته شده است.در این پژوهش پس از بررسی کارایی نیروگاهها تحت مدل های پیشین و مدل توسعه داده شده به تغییرات محسوسی در نمرات کارایی دست یافتیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کارایی #پایداری #تجزیه و تحلیل پوششی داده های شبکه ای #رویکرد ترکیبی ورودی و خروجی محور #نیروگاههای سیکل ترکیبی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)