پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
امید بلالی [پدیدآور اصلی]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، محمدحسین احمدی[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به رشد روزافزون جمعیت، مصرف انرژی الکتریکی در صنعت و خانوار در حال افزایش است. این انرژی عمدتاً با استفاده از سوخت‌های فسیلی تولید شده و این امر باعث تولید گازهای گلخانه‌ای و دیگر آلودگی‌ها می‌شود. برای کاهش آلودگی محیط زیست، لازم است از سیستم کارآمدتری مانند سیکل‌های هیبریدی، انرژی تجدیدپذیر یا ترکیبی از این دو استفاده کرد. در این پژوهش، سیکل پیشنهادی شامل سیکل برایتون با هلیوم به‌ عنوان سیال عامل ، سیکل های رنکین آلی با سیال عامل R123 و تبرید جذبی با محلول آب-آمونیاک می‌باشد. در این سیستم حرارت تلف ‌شده سیکل برایتون به عنوان منبع حرارتی سیکل رنکین آلی و تبرید جذبی استفاده می‌شود. سیکل هیبریدی پیشنهادی طبق قوانین اول و دوم ترمودینامیک و همچنین تحلیل اگزرژی اکونومیک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که سیکل تبرید جذبی تأثیر زیادی در راندمان اگزرژی سیستم دارد. همچنین راندمان اگزرژی سیکل قدرت حدود ۶۰٪ به‌ دست‌ آمده است درحالی ‌که راندمان اگزرژی نیروگاه حدود ۲۵٪ بوده است. سیستم پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به سیستم‌های مطالعه شده درگذشته مانند سیستمی که دارای دو سیکل رنکین با شرایط مشابه است دارد. با تحلیل اگزرژی اکونومیک نیروگاه مشخص گردید فاکتور اگزرژی اکونومیک کل و میانگین هزینه در واحد اگزرژی محصول کل برای نیروگاه با شدت تابشw⁄m^2 850 و نسبت فشار 3 ، به ترتیب % 83.8 و 48.33 (GJ/$) می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیکل بسته برایتون #سیکل هیبریدی #سیکل تبرید جذبی #سیکل رنکین آلی #فاکتور اگزرژِی اکونومیک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)