پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
جمال مرادی [پدیدآور اصلی]، محمود مهرگان[استاد راهنما]
چکیده: کار حاضر به مطالعات امکان‌سنجی استفاده از سیستم جذبی خورشیدی آب-آمونیاک با اهداف سردخانه‌ای می‌پردازد. در این راستا یک مدل کامپیوتری جامع با استفاده از نرم‌افزارهای MATLAB، EES و اطلاعات 20 ساله آب و هوایی با هدف کلی مدل‌سازی، شبیه‌سازی، بهینه‌سازی و پیش‌بینی عملکرد ساعتی سیستم جذبی خورشیدی توسعه داده شد. به‌عنوان یک مطالعه موردی امکان استفاده از سیستم تبرید جذبی خورشیدی آب-آمونیاک در یک مجتمع سردخانه‌ای با ظرفیت 5000 تن سیب در تهران با فرض ورود محصول از 22 سپتامبر به مدت 40 روز و نگهداری تا 31 مارس بررسی گردید و ضمن تحلیل عملکرد ساعتی سیستم، مقادیر بهینه حجم تانک حرارتی، مساحت و دبی جرمی سیال عامل گردآورنده‌، دمای تنظیم عملکرد منبع کمکی و دمای بهینه بالای تانک در زمان شروع به کار سیستم در بحرانی‌ترین روزهای دوره تعیین گردید. به منظور بهبود عملکرد سیستم ایده استفاده از مخازن ذخیره سرد، تنظیم ماهیانه فشار پایین سیستم جذبی و کنترل ماهیانه چرخه مبدل بین گردآورنده و تانک ذخیره مطرح گردید و تاثیر هریک از این ایده‌ها بر عملکرد سیستم بررسی گردید. بار متوسط سردخانه در ماه‌های سپتامبر تا مارس به ترتیب برابر 515.40، 554.04، 211.71، 199.49، 204.63، 212.92 و 217.68 کیلووات برآورد گردید. ماکزیمم مساحت بهینه گردآورنده لوله‌ای خلأ در ماه‌های سپتامبر تا مارس به ترتیب برابر 4061، 4910، 2680، 2526، 2126، 1688 و 2415 مترمربع و نسبت بهینه حجم مخزن به سطح گردآورنده 18.67-9.16 لیتر بر مترمربع تعیین گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سردخانه #تبرید جذبی #سیستم جذبی خورشیدی #شبیه‌سازی #بهینه‌سازی #برنامه کامپیوتری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)