پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
احسان الیاسی میانکوه [پدیدآور اصلی]، محمدحسین احمدی[استاد راهنما]، علی جباری مقدم[استاد راهنما]
چکیده: امروزه با توجه به مسئله گرمایش زمین و تاثیر مخرب سوخت های فسیلی بر روی محیط زیست، تامین انرژی بخش های مختلف جوامع از انرژی تجدیدپذیر، مورد توجه قرارگرفته است. یکی از این بخش ها، نیاز سرمایش در بخش های مسکونی و غیرمسکونی به وسیله انرژی تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی می-باشد. در این رابطه انواع سیستم های متعارف و غیرمتعارف سرمایش خورشیدی پیشنهاد شده است. در این پژوهش انواع سیستم های مختلف سرمایش خورشیدی را مورد بررسی و بحث قرار داده می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرمایش خورشیدی #متعارف #غیر متعارف #سیستم خورشیدی فتوولتائیک #سیستم خورشیدی حرارتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)