پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سجاد ذاکری بیزخی [پدیدآور اصلی]، عبدالاحد چوپانی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه مشخص شده است که برای بهبود حمل ونقل و ترافیک شهری، نباید تنها به راهکارهای حمل ونقل شخصی پرداخت. بلکه حمل ونقل همگانی به عنوان یک سیستم انبوه بر، نقش شایانی در کاهش راهبندان های ترافیکی در شهرها دارد. از اینرو سامانه اتوبوس تندرو (BRT) به عنوان یک سامانه کم هزینه نسبت به سامانه های انبوه بر ریلی که قابلیت اجرای سریع را دارد در کلان شهر ها و حتی شهرهای متوسط مورد توجه قرار دارد . اما تعدد تقاطع ها و میادین در هسته مرکزی شهر، سبب کاهش سرعت سفر این سامانه ها می شود. عبور سریع اتوبوس های تندرو از میدان های استاندارد، یکی از چالش های خطوط BRT در هسته مرکزی شهری است.از اینرو نیاز به راهکار های کم هزینه برای اصلاح هندسی میدان ها به خصوص در جهت اولویت دهی به حمل و نقل همگانی به وضوح احساس می شود. ولی با این وجود، راهکارهای هندسی که متناسب با شرایط میدان استاندارد باشد و به اتوبوس های تندرو اولویت عبور بدهد، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این راهکارها میدان های میان گذر است که قادر است با کم ترین هزینه و زمان چالش روبه رو برای عبور سریع وسایل نقلیه همگانی در یک میدان استاندارد را برطرف کند. براساس تحقیقات صورت گرفته تا به حال این میدان ها مورد ارزیابی قرار نگرفته اند و اکنون هدف از این تحقیق ارزیابی میدان میان گذر(همبرگری) به عنوان یک راهکار هندسی در جهت اولویت دهی به حمل و نقل همگانی از منظر های ترافیکی و ایمنی است. در این راستا این میدان با استفاده از نرم افزار شبیه ساز AIMSUN ، با دو فرم هندسی دیگر، تقاطع و میدان استاندارد مقایسه شده است. در طی مراحل شبیه سازی تمام داده های مورد نیاز (مشخصات هندسی، حجم تردد و ...)بر اساس شرایط وضع موجود نمونه اجرا شده در مشهد مقدس تامین شد و برای یکسان شدن شرایط در قیاس سه فرم هندسی تمام مشخصات یکسان و در دو نوع کنترل (چراغدار و بدون چراغ) فرض شده است. پس از پایان شبیه سازی و استخراج نتایج، نتیجه تحلیل ها بیانگر عملکرد بهتر میدان میان گذر نسبت به دو فرم هندسی دیگر است. ظرفیت عبوری میدان میان گذر در حالت بدون چراغ 9300وسیله نقلیه بر ساعت و در میدان مدرن و تقاطع به ترتیب 5000 و 4300 وسیله نقلیه بر ساعت بوده است. اما در حالت چراغدار عملکرد ظرفیتی میدان مدرن به میدان میان گذر نزدیک شده است و آمار وسایل نقلیه عبوری از میدان میان گذر، مدرن و تقاطع به ترتیب 4600، 4500 و 3000 وسیله نقلیه بر ساعت بوده. البته در این پژوهش ما از آمار تصادفات ثبت شده توسط پلیس و اورژانس هم جهت مقایسه ایمنی بهره بردیم که نتایج آن نشان داد مجموع تصادفات در میدان مدرن از 350 مورد به 196 مورد در میدان میان گذر رسیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اتوبوس تندرو ,(BRT)میدان غیر متعارف, میان گذر #شبیه سازی ترافیک #ایمنی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)