پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سعید متداولی رودی [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، هدف طراحی یک سامانه فتوولتائیک تک‌فاز متصل به شبکه برای مصارف مسکونی است که علاوه بر تزریق توان اکتیو به شبکه، توانایی کنترل توان راکتیو را نیز دارد. به‌منظور طراحی این سامانه، سه مقوله اینورتر و روش کلیدزنی آن، سیستم کنترل و استراتژی کنترل توان راکتیو موردتوجه قرار گرفته‌اند. اینورتر به‌کاررفته در این سامانه، از نوع HERIC است که به کمک روش کلیدزنی تک‌قطبی عملکرد بهتری نسبت به ساختار رایج تمام‌پل ارائه می‌کند. سیستم کنترل سامانه فتوولتائیک به‌گونه‌ای طراحی شده است که ضمن عملکرد بهینه سامانه، قابلیت کنترل توان راکتیو را نیز داشته باشد. ازآنجاکه سامانه فتوولتائیک طراحی‌شده قادر به کنترل توان راکتیو است، یک استراتژی پیشنهادی برای کنترل توان راکتیو با توجه به ولتاژ سامانه در نقطه اتصال در هنگام وقوع خطا در شبکه ارائه شده است. درنهایت صحت عملکرد سامانه فتوولتائیک طراحی‌شده، به کمک شبیه‌سازی در محیط Simulixnk نرم‌افزار MATLAB نشان داده شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد سامانه فتوولتائیک طراحی‌شده به همراه استراتژی کنترل توان راکتیو ارائه‌شده قادر است علاوه بر تزریق توان اکتیو به شبکه، به جبران‌سازی ولتاژ شبکه در صورت وقوع خطا نیز بپردازد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سامانه فتوولتائیک #سامانه PV #توان راکتیو #کنترل توان راکتیو در سامانه فتوولتائیک #طراحی سامانه فتوولتائیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)