پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
نسرین نوروزی [پدیدآور اصلی]، حسین قلی زاده نرم[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه یک کنترل‌کننده برای تزریق حداکثر توان میکرواینورتر فتوولتائیک به شبکه ارائه می‌شود. توپولوژی میکرواینورتر، یک اینورتر افزاینده‌ی تک‌مرحله‌ای است. تولید ولتاژ خروجی متناوب افزاینده در یک مرحله تبدیل توان، کاهش THD و افزایش میزان بازدهی از مزایای عمده‌ی اینورتر افزاینده‌ی مورد بررسی است. با این وجود، اینورتر افزاینده دارای میرایی بسیار ضعیف و رفتاری نامطلوب و به شدت نوسانی در حالت حلقه باز است. بنابراین در ابتدا یک کنترل‌کننده‌ی فیدبک داخلی با استفاده از روش فیدبک حالت، به گونه‌ای طراحی می‌کنیم که علاوه بر اضافه نمودن مقاومت ‌مجازی به سیستم، با فیدبک مناسب از ولتاژ مبدل، به کنترل دامنه‌ی‌ ولتاژ خروجی و بهبود رفتار اینورتر افزاینده‌ی مجزا از شبکه برای دو حالت بار مقاومتی و بار سلفی می‌پردازد. بر این اساس، به منظور تزریق حداکثر توان حاصل از منبع فتولتائیک با استفاده از اینورتر افزاینده‌ به شبکه، پس از بهبود رفتار نوسانی سیستم و پایدارسازی سیستم حلقه بسته با استفاده از روش پیشنهادی، به طراحی کنترل‌کننده سیستم تزریق توان بر اساس استراتژی کنترل مستقیم توان می‌پردازیم. سیستم کنترلی حداکثر تزریق توان میکرواینورتر، از دو مرحله‌ی پیاپی تشکیل می‌شود. مرحله‌ی اول با استفاده از یک الگوریتم ردیابی نقطه‌ی حداکثر توان(MPPT)، به تعیین حداکثر توان مرجع موردنیاز برای مرحله‌ی بعدی می‌پردازد. نتایج شبیه‌سازی عملکرد مناسب کنترل‌کننده‌ی پیشنهادی را برای تزریق حداکثر توان میکرواینورتر فتوولتائیک موردنظر به شبکه نشان می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اینورتر افزاینده #کنترل مستقیم توان #میرایی سیستم #مقاومت مجازی #ردیابی نقطه‌ی حداکثر توان #فتوولتائیک(PV)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)