پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
ارشاد راهی [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]
چکیده: گسترش سریع استفاده از منابع انرژی های تجدید پذیر در تولید پراکنده انرژی الکتریکی که در رأس آن سیستم تولید فتوولتاییک قرار دارد، چالش های کیفیت توانی، قابلیت اطمینان و پایداری را در بحث اتصال به شبکه این منابع آشکارتر کرده است. یکی از این مسائل، بررسی و کنترل پارامترهای میکرو گرید در شرایط وقوع خطا در شبکه سراسری است. در این پایان نامه کنترل سیستم های فتوولتاییک متصل به شبکه در شرایط خطا مورد بررسی قرار گرفته است. عملیات جبران هارمونیک ها و بررسی تاثیر افتادگی ولتاژ شبکه و کنترل کیفیت توان در این مدل انجام شده است. الگوریتم کنترلی مورد استفاده در این جبران ساز موازی بر اساس تئوری تکمیلی توان لحظه ای پایه ریزی شده است. الگوریتم جبران سازی جبران کننده اکتیو موازی باعث حذف مولفه های جریان های ناخواسته می شود. استفاده از سیستم جبران ساز موازی به همراه نیروگاه خورشیدی می تواند علاوه بر رساندن توان تولیدی نیروگاه خورشیدی به شبکه و بار، اعوجاج های جریان بار غیرخطی را جبران کند. این سیستم نسبت به نیروگاه خورشیدی و جبران ساز جداگانه به دلیل استفاده از یک اینورتر کمتر دارای مزیت اقتصادی نیز می باشد. یک الگوریتم ردیابی نقطه حداکثر توان هیبرید در این پایان نامه پیشنهاد شده است. این الگوریتم، برپایه تخمین جریان حداکثر توان و همچنین استفاده از حلقه تنظیم دقیق با استفاده از روش P&O در سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه با موفقیت شبیه سازی شده است و نتایج شبیه سازی نشان دهنده عملکرد خوب این سیستم می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نیروگاه فتوولتاییک #افت ولتاژ #ردیابی حداکثر توان #کیفیت توان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)