پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
حسین درویشی نژاد [پدیدآور اصلی]، محسن نظری[استاد راهنما]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]، مصطفی نظری[استاد مشاور]
چکیده: چکیده از میان روش‌های نمک‌زدایی، استفاده از روش اسمز معکوس به دلیل مزایای آن بسیار گسترده شده است. یکی از چالش‌های پیش رو در واحدهای نمک‌زدایی با استفاده از روش اسمز معکوس، وجود یک الگوریتم کنترلی جهت غلبه بر عدم قطعیت‌ها و اغتشاشات وارده بر آن است. چالش دیگر چنین دستگاه‌هایی تأمین انرژی آن می‌باشد. فشار وارده بر غشاء توسط یک پمپ فشارقوی تأمین می‌شود که انرژی مکانیکی این پمپ توسط یک موتور الکتریکی تأمین می‌شود. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نه تنها اثرات زیست‌محیطی ندارد، بلکه موجب تأمین انرژی پایدار چنین دستگاه‌هایی می‌شود. در این پژوهش، جهت پاسخ به این دو چالش، ابتدا مدل سیستم ترکیبی سیستم نمک‌زدایی اسمز معکوس به همراه سیستم خورشیدی فتوولتائیک مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای هر بخش الگوریتم کنترلی مربوط به آن بخش طراحی و شبیه‌سازی می‌شود. برای ردیابی بیشینه توان در شرایط دمایی و تابشی مختلف در سیستم خورشیدی فتوولتائیک، از کنترلر فازی بهینه‌شده با الگوریتم بهینه‌سازی علف‌های هرز مهاجم استفاده شده است. برای کنترل موتور الکتریکی، الگوریتم فازی-پی‌آی‌دی طراحی شده است. برای کنترل سیستم اسمز معکوس از الگوریتم مود لغزشی فراپیچشی استفاده شده است. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی برای سیستم ترکیبی اسمز معکوس فتوولتائیک، دارای عملکرد مناسبی در شرایط کاری مختلف است و قابلیت رفع و حذف اغتشاشات وارده بر سیستم را دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: نمک‌زدایی #اسمز معکوس #کنترل مود لغزشی فراپیچشی #دستگاه خورشیدی فتوولتائیک #ردیابی بیشینه توان #کنترل فازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)