پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سید وحید حسینی مدرس [پدیدآور اصلی]، سیدمجید هاشمیان[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه با توجه به نیاز روز افزون استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ، به بررسی و امکان سنجی نصب دو سیستم سرمایش خورشیدی جذبی و اجکتوری پرداخته شده است.در ابتدا سیستم‌های سرمایش خورشیدی مختلف از حیث اجزا و نحوه عملکرد بررسی شده‌اند. مبانی طراحی کلکتورهای خورشیدی به عنوان عنصر متمایز کننده سیستم‌های سرمایش خورشیدی نسبت به سایر سیستم‌های تبرید مورد تحلیل قرار گرفته و در ادامه به بررسی فنی دو نوع سیستم سرمایش خورشیدی جذبی و اجکتوری با استفاده از نرم افزار EES پرداخته شده و اثر هر یک از پارامتر های مختلف بر عملکرد سیستم های مذکور بررسی شده است . در انتها با بررسی هزینه‌های اولیه و جاری این دو نوع سیستم با استفاده از مراجع معتبر ، تحلیل چرخه عمر برای مقایسه اقتصادی در طی زمان کارکرد ارائه گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرمایش خورشیدی #‌ تبرید اجکتوری #تبرید جذبی #مبرد لیتیم بروماید #ضریب عملکرد #EES #تحلیل چرخه عمر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)