پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
محمد کلامی [پدیدآور اصلی]، محمود مهرگان[استاد راهنما]، احمد مددی[استاد مشاور]
چکیده: با افزایش جمعیت جهان و بهبود الگوی زندگی، به تدریج افزایش مداومی در مصرف انرژی به وجود آمده است. بنابراین یافتن نوعی انرژی ارزان، که نه تنها اثری بر روی گرم شدن کره زمین نداشته باشد، بلکه امنیت انرژی ملی را نیز تهدید نکند، بسیار مهم است. ازین رو انرژی زمین‌گرمایی نقش بسیار مهمی را می‌تواند ایفا کند. سیستم‌های سرمایش و گرمایش ژئوترمال، پمپ‌های حرارتی زمین‌گرمایی هستند (GHP)، که گرما را از زیر زمین جمع آوری کرده، به واحد نصب شده در داخل ساختمان منتقل می‌کنند. همچنین به طور معکوس در تابستان هوای گرم داخل ساختمان به زمین منتقل می‌شود. این سیستم‌ها شامل اجزای اصلی کمپرسور، کندانسور، اواپراتور، حلقه‌های زمینی و شیر‌انبساط هستند. در این تحقیق، به آنالیز انرژی و اگزرژی و محاسبات اقتصادی سیکل تبرید زمین‌گرمایی برای گرمایش آب مصرفی ساختمان با استفاده از زمین به عنوان یک منبع انرژی تجدید‌پذیر، پرداخته شده است. مدل‌سازی فنی و اقتصادی و بهینه سازی پمپ حرارتی زمین‌گرمایی با سیکل بسته مبدل زمینی افقی، با نرم افزار EES انجام شده است. میزان تخریب اگزرژی اجزاء سیستم محاسبه و با نتایج کارهای قبلی مقایسه و صحت‌سنجی شده است که اختلاف کمی در مقادیر مشاهده می‌شود. بزرگترین منبع ناکارآمدی سیستم از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیک کمپرسور است. پس از کمپرسور، شیر انبساط، کندانسور، اواپراتور، لوله کمپرسور به کندانسور، لوله شیرانبساط به اواپراتور، لوله اواپراتور به کمپرسور و لوله کندانسور به شیر انبساط به ترتیب منابع ناکارآمدی سیستم و تخریب اگزرژی هستند. همچنین تأثیر تغییرات دمای آب ورودی به اواپراتور بر ضریب عملکرد (COP) در حالت گرمایش برای چند نمونه مبرد از گروه‌های مختلف بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که R507 و R410a در شرایط مشابه، ضریب عملکرد بهتری نسبت به مبردهای دیگر دارند. در الگوی بهینه سازی انجام شده با نرم افزار EES، تابع هزینه کلی سالیانه به عنوان تابع هدف انتخاب گردیده، متغیرهای طراحی بهینه جهت مینیمم کردن تابع هدف مذکور (مجموع هزینه های اولیه و کارکرد سیستم)، محاسبه شده و نتایج ارائه شده است. سپس تأثیر ظرفیت سیستم، ضریب انتقال حرارتی کلی خاک و دمای آب ورودی به کندانسور بر هزینه کلی سالیانه بررسی شده است. همچنین تغییرات هزینه کلی سالیانه برای چند مبرد از گروه‌های مختلف و همچنین برای سه منطقه آب و هوایی ایران شامل تهران، یزد و رشت محاسبه و مقایسه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پمپ حرارتی زمین‌گرمایی #آنالیز انرژی و اگزرژی #نرم‌افزار EES #ضریب عملکرد #بهینه‌سازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)