پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
ایمان اسکندری نژاد [پدیدآور اصلی]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، داود علیپور کرمانی [استاد مشاور]
چکیده: در بخش عملیاتی معدن، آتشکاری به عنوان یکی از مهمترین مراحل معدنکاری محسوب می شود. فرآیند آتشکاری از آن جهت دارای اهمیّت است که سایر فرآیند های معدنکاری به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در ارتباط با آن می باشد. پارامترهای مختلفی مانند خصوصیات توده سنگ، خصوصیات ماده منفجره و مشخصات الگوی آتشکاری همه با هم در ارتباط هستند و می تواند بر نتایج آتشکاری مؤثر باشند. ارائه الگوی آتشکاری مناسب برای استخراج ماده معدنی می تواند در کاهش حجم حفاری، مقدار ماده منفجره، توزیع مناسب دانه بندی قطعات خرد شده (خردایش مناسب) و در نهایت هزینه های استخراج در معادن روباز مؤثر باشد. مهمترین نتیجه آتشکاری خردایش مناسب است. با توجه به تعداد پارامترهای مؤثر در خرداش باید آنها را شناسایی و سپس الگوی مناسب جهت آتشکاری را طراحی نمود تا علاوه بر کاهش هزینه های ثانویه و اثرات نامطلوب حاصل از انفجار، آتشکاری مطلوب با خردایش مناسب و کمترین هزینه داشته باشیم. در این پروژه، پارامترهای مربوط به آتشکاری در مجموعه معادن سنگ آهن سنگان (معدنB و C شمالی) مورد بررسی قرار گرفته است. طراحی الگوی های مختلف آتشکاری (تعیین بارسنگ و فاصله ردیفی چال ها)، با استفاده از روشهای تئوری (روش Ash و Olofsson)، روش کامپیوتری با استفاده از نرم افزار Delpat و نهایتاً روش عملی انجام شده است. پس از بررسی الگوهای طراحی و با ایجاد تغییر در بارسنگ و فاصله ردیفی چال ها، با توجه به شرایط هر معدن الگوی مناسب پیشنهاد شده است. در نهایت با استفاده از آنالیز تصویری (نرم افزار Gold Size) و مفهومی به عنوان ضریب سفتی، الگوی مناسب آتشکاری جهت خردایش مناسب در مجموعه معادن سنگ آهن سنگان ارائه شده است. در معدن C شمالی بارسنگ بین 3 تا 4 متر و فاصله ردیفی چال ها بین 4 تا 4.5 متر پیشنهاد می گردد. همچنین در معدن B بارسنگ بین 3 تا 3.5 متر و فاصله ردیفی چال ها ترجیحاً 4 متر پیشنهاد می گردد. نسبت فاصله ردیفی چال ها به بارسنگ در معدن C شمالی به طور میانگین 1.32 و در معدن B نیز 1.27 پیشنهاد و خردایش مناسب نیز حاصل گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معدن سنگ آهن سنگان #آتشکاری #بارسنگ #فاصله ردیفی چال ها #ضریب سفتی #نرم افزار Delpat #نرم افزار Gold Size

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)