پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
عادل سالارنژاد [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]
چکیده: چالزنی، آتش کاری، بارگیری و باربری، چهار مرحله اصلی از چرخه استخراج معادن روباز هستند. چالزنی و آتش کاری از مهم ترین و حساس ترین فعالیت ها در معادن روباز هستند که سایر مراحل استخراج به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آن ها در ارتباط می باشند. بنابراین بهبود عملیات چالزنی و آتش کاری می تواند تاثیر زیادی در کاهش حجم حفاری، میزان مصرف مواد منفجره، توزیع دانه بندی قطعات خردشده و نهایتا هزینه های استخراج معادن روباز داشته باشد. به طور کلی در معادن روباز طراحی الگوی چالزنی و آتش کاری با استفاده از فرمول های موجود و در نظر گرفتن تجربیات مشابه انجام می شود. هدف اجرای این تحقیق، ارائه الگوی مناسب چالزنی و آتش کاری برای رسیدن به خردایش مناسب است. ابتدا ضمن مرور کلیات، به معرفی معدن سنگ آهک کارخانه سیمان سیستان پرداخته می شود. سپس با بررسی الگوهای رایج چالزنی و آتش کاری رایج در معدن مذکور توسط نرم افزار GOLD SIZE مدل کاز-رام اصلاح شده به عنوان بهترین مدل تجربی پیش بینی خردایش انتخاب می شود. سپس سه الگوی چالزنی و آتش کاری ارائه شده توسط روابط تجربی در معدن سنگ آهک سیستان اجرا می شوند. در نهایت با مقایسه نتایج حاصل از الگوهای چالزنی و آتش کاری رایج در معدن، یکی از الگوهای چالزنی و آتش کاری پیشنهادی اجرا شده در معدن سنگ آهک سیستان به دلیل داشتن خردایش مناسب به عنوان الگوی چالزنی و آتش کاری مناسب انتخاب می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چالزنی و آتش کاری #خردایش #پیش بینی خردایش #نرم افزار GOLD SIZE #معدن سنگ آهک کارخانه سیستان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)