پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
جواد یساقی [پدیدآور اصلی]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]، محمدحسین احمدی[استاد مشاور]
چکیده: در راستای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر جهت تولید توان، نیروگاه برج مرکزی خورشیدی با قسمت تولید توان برایتون پیشنهاد می‌شود. در تحقیق حاضر قسمت تولید توان سیکل برایتون بسته با سیال عامل هلیوم و دو سیکل رانکین ارگانیک ترکیب‌شده با سیکل برایتون هست. سیکل‌های رانکین ارگانیک پس از خروجی توربین و کمپرسور فشار پایین قرارد داده شدند. نیروگاه خورشید با استفاده از تعداد مشخصی آینه به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که امکان بررسی و تحلیل در کلیه‌ی مکان‌ها و زمان‌ها را می‌دهد. در تحقیق حاضر تأثیرات زمان، مکان، نسبت فشار کمپرسور در سیکل برایتون، سیال عامل سیکل رانکین، دمای ورودی به توربین هلیوم بر روی عملکرد سیکل بررسی‌شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد. بیشینه توان تولیدی در روز اول مهرماه، ساعت ۱۴ در شهر گرگان ۱۳/۵ مگاوات و در شهر تبریز ۱۰/۲ مگاوات خواهد بود. راندمان انرژی و اگزرژی سیکل برایتون در نسبت فشار ۲ در شهر گرگان و روز اول تیر ماه به ۵۳% و ۷۴% و در شهر تبریز به ۴۴/۷% و ۶۱/۳% می‌رسد. در نسبت فشار ۲/۵، در طول روز اول مهرماه، بیشینه راندمان قانون اول و دوم در شهر گرگان ۶۱/۱۷ و ۸۵/۳% و در شهر تبریز ۶۰/۶% و ۸۵/۱۳% است. بیشترین اتلاف انرژی و اگزرژی در نیروگاه، در مزرعه‌ی هلیوستات اتفاق می‌افتد. علت اصلی این امر، اختلاف دمای زیاد بین منبع تابش حرارتی و آینه‌ها هست. طراحی به‌گونه‌ای صورت گرفته است که اثر انسداد را در مزرعه‌ی هلیوستات نداشته باشیم. در بین سیالات ارگانیک بررسی‌شده در سیکل رانکین سیال ارگانیک بیشترین بازده‌ی قانون اول به میزان ۱۷/۹۳% برای سیکل رانکین ۱ و ۱۵/۸۲% برای سیکل رانکین ۲ و بیشترین تولید توان به میزان ۱/۵۳ مگاوات را داراست. فاکتور اگزرژی-اقتصادی سیکل تولید توان در شدت تابش ۱۰۰۰w/m^۲ و نسبت فشار ۲/۵، ۲۷/۳% به‌دست‌آمده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برج مرکزی خورشیدی #سیکل برایتون #مزرعه ی هلیوستات #سیکل رانکین #ارگانیک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)