پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
کیانوش شهریور [پدیدآور اصلی]، سیدمجید هاشمیان[استاد راهنما]، محمود مهرگان[استاد راهنما]
چکیده: با استفاده از حرارتی دما پایین و اتلاف های حرارتی میزان استفاده از منابع فسیلی را کاهش دهیم. با استفاده از سیکل ارگانیک رانکین به استفاده از این منابع می پردازیم. در طی این سیکل که از سیال های ارگانیک استفاده می شود. یافتن بهترین سیال عامل از نظر بازده، کارخالص تولیدی و بازده اگزرژی می تواند به ما کمک بیشتری در راستای استفاده از این منابع کند. در تحقیق انجام شده سیال عامل‌های R218,RC318,R115,R125 از جمله سیالهای منتخب برای سیکل ارگانیک با منابع حرارت پایین می باشند. با توجه به بهینه سازی انجام شده برای سیال R218 در سیکلهای تجدیدپذیر خورشیدی، زمین گرمایی، زیست توده و بازیاب حرارتی به ترتیب %71.6838 ، %71.0385، %71.0991، %65.0316 بدست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: سیکل ارگانیک رانکین #متلب #رفپراپ #انرژی های تجدید پذیر #سیال عامل #بازده سیکل #اگزرژی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)