پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
عبدالله ملکیان [پدیدآور اصلی]، محمود مهرگان[استاد راهنما]، سیدمجید هاشمیان[استاد راهنما]
چکیده: افزایش تقاضا برای انرژی، افزایش هزینه های تولید انرژی و افزایش نگرانی های زیست‌محیطی دلایلی هستند که دولت ها را به سوی توسعه و بهبود فناوری ها به منظور صرفه جویی انرژی و کاهش تولید گازهای گلخانه ای سوق می دهند. سیستم های تولید همزمان سرمایش، گرمایش و قدرت (CCHP) و سیکل ارگانیک رانکین (ORC) از جمله فناوری هایی هستند که باعث کاهش مصرف انرژی اولیه، کاهش هزینه و کاهش تولید گازهای گلخانه ای می شوند. سیستم های CCHP از طریق یک محرک اولیه برق را در محل مصرف تولید می کنند. تفاوت این سیستم ها با نیروگاه های سنتی تولید برق در این است که این سیستم ها از حرارت اتلافی محرک اولیه به منظور برآورده کردن نیازهای گرمایشی و سرمایشی مصرف کننده استفاده می کنند. در واقع در این سیستم ها برای بهبود عملکرد، انرژی حرارتی تلف‌شده در قسمت تولید برق را به انرژی گرمایشی و سرمایشی مورد نیاز کاربران تبدیل می کنند. از سیکل ارگانیک رانکین می توان برای بازیابی حرارت اتلافی دما پایین استفاده نمود. این سیکل مشابه سیکل رانکین بوده و فقط از سیالات ارگانیک به عنوان سیال کاری در آن استفاده می شود. می توان از حرارت بازیافتی که از سیستم تولید همزمان به دست می آید برای تولید برق در ORC استفاده کرد. در این تحقیق با کمک نرم‌افزار (EES) به تحلیل انرژی سیستم (CCHP-ORC) پرداخته شده است. نحوه برقراری تعادل برای بر طرف کردن نیاز کاربران بررسی شده است؛ همچنین با تغییر دمای محیط و دمای سیال ورودی و خروجی به اواپراتور، تغییرات راندمان اگزرژی ORC بررسی شده است. با توجه به مقدار انرژی حرارتی و الکتریکی مورد نیاز سه حالت برای سیستم (CCHP-ORC) در نظر گرفته شده است. در حالت اول PGU به همراه کوئل حرارتی و چیلر جذبی نیاز کاربران را برطرف کرده و نیازی به بویلر اضافی نیست. چیلر الکتریکی و ORC نیز خاموش می باشند. این حالت به ندرت اتفاق می افتد. حالت دوم به دو بخش در محدوده قابل تنظیم و خارج از محدوده قابل تنظیم تقسیم شده است. در بخش اول با تغییر بار سرمایشی چیلر الکتریکی سیستم نیاز کاربران را تأمین می کند و در بخش دوم با کمک بویلر سیستم به تعادل می رسد. در حالت سوم به علّت نیاز به برق از ORC استفاده می شود. در ادامه راندمان انرژی و اگزرژی سه سیال ارگانیک خشک برای ORC بررسی‌شده و سیال b141R به عنوان سیالی با راندمان اگزرژی بالاتر معرفی شده است. در ضمن سیکل ساده ORC در شرایط مختلف دمایی تحت بررسی قرارگرفته و مشخص شد با افزایش دما میزان تخریب اگزرژی سیستم کاهش می-یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم تولید همزمان #سیکل ارگانیک رانکین #تحلیل انرژی و اگزرژی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)