پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
شهرزاد رادکانی [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد مشاور]
چکیده: تاکنون روی مسائل مکانیابی و توسعه و گسترش این دسته مسائل کارهای زیادی انجام شده است همچنین روی مدل های اولیه ی پوششی داده ها، در جهت معرفی مدل های جدید با توجه به شرایط نو، تحقیقات بسیاری صورت گرفته است..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکانیابی #تخصیص #تحلیل پوششی داده ها (DEA) #وزن نسبی #تحلیل پوششی داده های آینده نگر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)