پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1400
پدیدآورندگان:
طاهره سیار [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، مجتبی غیاثی[استاد راهنما]
چکیده: موضوع محوری و اصلی رساله دکتری حاضر بررسی دو موضوع مهم و بسیار کاربردی مکانیابی در رشته تحقیق در عملیات و تحلیل پوششی داده ها در رشته مدیریت و ترکیب این دو مساله می باشد. مکانیابی یکی از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث در حوزه تصمیم گیری است که معیارهای زیادی در تحلیل آن موثر است. هزینه ها و کارایی سیستم نیز از مهم ترین معیارهای موثر در فرایند تصمیم گیری است. لحاظ نمودن این معیارها نیز به صورت همزمان در مدل مسائل مکانیابی به تصمیم گیران کمک می کند تا با اطلاعات بیشتر و دقیق تر با موضوع مواجه شده و نتایجی را که به طور مستقیم از ابزارهای تحلیلی دیگر به دست نمی آیند در اختیار قرار دهد. ما در این رساله ترکیب برخی از موضوعات مکانیابی را با مساله تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار داده و الگوریتم برای آن ها ارائه داده ایم. ترکیب هایی از دو مساله کارایی و مکانیابی که در این رساله بررسی کرده ایم، کاملا با ترکیب هایی که تاکنون مطرح شده متفاوت است. علاوه بر بررسی مسائل توام مکانیابی و کارایی در این رساله ما به بررسی برخی مسائل مکانیابی و برخی مسائل کارایی به صورت تکی پرداخته ایم. مساله معکوس مکانیابی یک میانه روی درخت با انتقال برخی مسائل معکوس تحلیل پوششی داده ها را مورد بررسی قرار داده ایم که در زندگی واقعی بسیار پرکاربرد می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکانیابی 1-میانه #مکانیابی 1-مرکز #مکانیابی متعادل #مکانیابی تخصیص #مکانیابی تسهیلات با ظرفیت #تحلیل پوششی داده ها #مساله معکوس DEA .
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)