پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
زینب سرکرده [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، مهرداد غزنوی[استاد مشاور]
چکیده: در مساله ی مکانیابی هدف تعیین مکان بهینه ی سرویس دهنده ها روی شبکه است، که این کار با ارائه الگوریتم هایی برای حل این مسائل صورت می گیرد. در میان الگوریتم های مطرح شده، الگوریتمی سودمند است که در زمان کمتر و با هزینه ی کمتری قابل اجرا باشد. مساله ی p-میانه یکی از مهمترین مسائل در نظریه مکانیابی است و کاربردهای بسیاری در زمینههای مختلف همانند مکانیابی مراکز توزی΄ کالا، مراکز اداری و ...دارد. در نظریه مکانیابی در ابتدا از ایده های آزادسازی لاگرانژ استفاده می شده است، آزادسازی لاگرانژ در حقیقت روشی برای حل مسائل تحقیق در عملیات است. در این پایان نامه کاربردهایی از آن را در نظریه مکانیابی بررسی می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آزادسازی لاگرانژ #مکانیابی #مساله p-میانه #مساله مکانیابی انبار ساده و روش ابتکاری جایگزینی لاگرانژ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)